1. DOKUMENTUM CÉLJA

Jelen dokumentum a Woodparadise magánszálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony és kapcsolódó szolgáltatás általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2021. szeptember 1-étől határozatlan ideig hatályos.

  1. FOGALMAK

Szolgáltató: Széles Krisztina magánszemély (1164 Bp, Kerecsen u. 16.)

Vendég: Az egyedi megrendelés leadásával a megrendelő fél (vendég) kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek elfogadja. Vendég bármely természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi. Vendég csak tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott személy (illetve tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, aki tizennyolcadik életévét betöltött kísérővel érkezik) vagy gazdasági társaság vagy egyéb, önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet lehet.

  1. A megrendelés menete

Igénybejelentés. A Vendég megkeresésében tájékoztatja (e-mailben vagy a www.woodparadise.hu  webhelyen) Szolgáltatót arról, hogy mikor, milyen időtartammal és milyen szolgáltatást kíván igénybe venni.

Árajánlat. Szolgáltató az igénybejelentés alapján, a szálláshely szabad kapacitásaira is tekintettel árajánlatot küld meg a Vendég részére hetvenkettő órán belül. Az ajánlati kötöttség kizárólag az árra vonatkozik, a szabad kapacitás fenntartására nem (az árajánlat nem jelent kizárólagosságot), és eltérő nyilatkozat hiányában az ajánlat megküldésétől (feladásától) számított negyvennyolc (48) óra az ajánlati kötöttség időtartama.

3.1 Megrendelés véglegesítése. A megrendelés azzal válik véglegessé, hogy Szolgáltató a Vendég által tett megrendelést írásban (e-mailben) visszaigazolja és a szabad kapacitást befoglalja Vendég részére. A megrendelés létrejötte felek között a jelen ÁSZF szerinti egyedi szerződésnek minősül. Az egyedi szerződés a szolgáltatás-nyújtással kapcsolatos kötelezettségek kölcsönös teljesítésének idejére létrejött határozott idejű szerződés.

A megrendelés meghosszabbítására a jelen cím rendelkezései megfelelően irányadók. Amennyiben Vendég a check out időpontjáig a szálláshelyről nem távozik, úgy azt felek kölcsönösen akként értelmezik, hogy Vendég a megrendelést egy további nappal meghosszabbította az ajánlati áron. Ugyanakkor amennyiben a szálláshely további napra nem érhető el (nincs szabad kapacitás), úgy Szolgáltató jogosult a Vendéget elutaztatni.

Kedvezmények. Szolgáltató időről időre dönthet kedvezményeket és egyéb promóciós ajánlatokat hirdetni, amelynek feltételeit jogosult egyoldalúan megállapítani, illetve azt bármikor módosítani vagy visszavonni.

Gyerekágy/pótágy. Gyerekágy és/vagy pótágy elérhetősége nem feltétlenül biztosított, arról felek előzetesen egyeztetnek.

Foglaló. Szolgáltató előírhatja, hogy a megrendelés véglegesítésének előfeltétele foglaló fizetése, hitelkártya garanciával (a teljes vagy részbeni összeg zárolása), vagy más, egyedileg megállapodott biztosíték nyújtása Vendég részéről, enélkül a megrendelés nem jön létre, míg a foglaló megszűnése esetén a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

3.2 Fizetési lehetőségek:

Közvetlen banki átutalás

Név: Széles Krisztina
Számlaszám (OTP Bank):11773054-00991483-00000000
IBAN HU10117730540099148300000000
BIC OTPVHUHB
A közlemény rovatba tüntesd fel az e-mail címet és  a foglalási számot.

Utalás Revolut NEMZETKÖZI számlára

Számlaszám:
Név: Széles Krisztina
Iban: LT52 3250 0317 5549 3443
BIC: REVOLT21

Szépkátyás fizetés

K&H SZÉP KÁRTYA

A kártyabirtokosnak a K&H SZÉP Kártyarendszer Kártyabirtokosi felületére kell belépnie az előlegfizetés elindításához, majd az Előlegfizetés menübe belépnie. A fizetéshez a következő adatokat kell megadnia:

◆ Elfogadóhely azonosító: 84071186

◆ Alszámla: mindhárom alszámla használható szálláshely fizetésére

◆ Összeg: 50% előleg vagy a teljes szállásdíj fizetendő

Az elfogadóhely azonosító beírása után kattintson az elfogadóhely azonosítás gombra, és ellenőrizze, hogy jó adatok jelennek-e meg. Ezután jelenik meg a Fizetés gomb, amire kattintva el lehet indítani az előlegfizetést. Amennyiben a fizetés sikeres volt, abban az esetben a felületen megjelenik a Sikeres előlegfizetés felirat és a tranzakció azonosítója. A sikeres előlegfizetésről értesítést kap a kártyabirtokos és az elfogadóhely is. Kérjük, az egyértelmű beazonosítás érdekében fizetés után küldjenek egy rövid e-mailt az info@woodparadise.hu címre a szállást foglaló nevével, az itt tartózkodás idejével és a tranzakció azonosítóval.

II. MKB SZÉP KÁRTYA

Az MKB SZÉP kártyával történő előrefizetést a Szolgáltató kezdeményezi, a kártyabirtokos pedig jóváhagyja. Ezért a fizetési kérelem indítása előtt elkérjük Önöktől a SZÉP kártya azonosítószámát (nem a kártyaszám, hanem az az alatt lévő azonosító). Az előrefizetési igényről a kártyabirtokos automatikusan kap egy e-mailt az előrefizetés azonosítóval, mely alapján a MKB SzÉP – Card Consulting Zrt. (szepmkb.hu) oldalon jóváhagyhatja a fizetést.

Woodparadise azonosító: 392092

Itt a következő adatokat kell megadni:

ω Előrefizetés azonosító

ω Kártyaszám

ω Összeg: 50% előleg vagy a teljes szállásdíj fizetendő

ω E-mail cím, ahová a visszaigazolást kéri

A fizetés az Előrefizetés jóváhagyása gombra kattintva indítható el.

III. OTP SZÉP KÁRTYA

A kártyabirtokos az OTP Portálok (otpportalok.hu) weboldalon, vagy az OTP SZÉP Kártya applikációban belépés után tud előlegfizetést kezdeményezni a Szolgáltató részére. Az Előlegfizetés gombra kattintva az Elfogadóhely névkeresőben a Woodparadise szálláshelyet meg tudja keresni. Ezek után már csak a következő adatokat kell megadnia:

◆ Összeg: 50% előleg vagy a teljes szállásdíj fizetendő

◆ Közlemény: kérjük tüntessék fel a szállást foglaló nevét, és az itt tartózkodás időtartamát

◆ CVC kód: a SZÉP kártya hátoldalán található biztonsági kód Ki kell választani, melyik alszámláról szeretnének fizetni (mindhárom alszámla használható szállásdíj fizetésére), majd elindítani a fizetést. A sikeres fizetésről visszaigazolást kap a kártyabirtokos és az elfogadóhely is.

  1. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

Az ÁSZF Vendég által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi. Az ÁSZF elfogadásával a Vendég elfogadja a kapcsolódó Adatkezelési szabályzatot

4.1 A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

Vendég szállodai szobát az érkezés napján 14:00-20:00 óra között foglalhatja el (check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (check out), kivéve, ha előzetes megbeszélést követően a Szolgáltató a korábbi érkezést (early check in), illetve a későbbi elutazást (late check out) lehetővé teszi Vendég részére.

  1. A SZOLGÁLTATÁS HELYE

WoodParadise (továbbiakban Apartmanház)

8746 Nagyrada hrsz. 533.

Főútról tábla jelzi WOODPARADASE felirattal (Petőfi S. utcán kell felkanyarodni a főútról, majd balra első utcán fel a Szelemi hegyre. Az első kereszteződésnél jobbra kanyarodva, a kilátónál pedig a balra vezető úton haladva balra található az apartman)

GPS:

5.1 A SZOLGÁLTATÁS IDŐTARTAMA A szolgáltatás időtartama az Apartmanház elfoglalásától, a kulcsok átvételétől a távozásig, a kulcsok leadásáig terjed.

6. Házirend, a vendég kötelezettségei

Vendég jogosult a szobát és a szálláshely egyéb közös használatra szolgáló helyiségeit rendeltetésszerűen használni, amely során köteles a házirend szabályait megtartani.

6.1. Háziállat. Egy kis termetű háziállat, szobatiszta kutya vihető, saját felelősségre. A ház nem elkerített ezt a kutya gazdájának tudomásul kell vennie. Amennyiben a háziállat a házban és annak bútorzatában kárt tesz, a vendég köteles azt megfizetni.

6.2 Panasztétel. Vendég jogosult a Szolgáltatóval vagy a szolgáltatással szemben panaszt tenni a szálláshelyen tartózkodása időtartama alatt, a szálláshelyről történt távozás után ezen joga megszűnik. Szolgáltató köteles az írásos panaszt kivizsgálni és annak indokolt elhárítása érdekében szükséges és ésszerű lépéseket megtenni.

6.3 szolgáltatási díj határidőben történő megfizetése;

6.3.1 a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó eszközök használata a Szolgáltató előzetes hozzájárulása alapján és annak előfeltételével lehetséges;

6.4. szálláshelyről, illetve a szobákból bármit, így bútorokat, berendezési tárgyakat kivinni, áthelyezni nem megengedett;

6.5. a szálláshelyen dohányozni tilos, kivéve az esetlegesen erre kijelölt helyeket, ennek megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a további szolgáltatás-nyújtást megtagadni és alkalmanként 50.000 HUF kötbért követelni;

6.6. A vendég felelőssége értelmében a szálláshely szolgáltatást teljeskörű és saját felelősségére veszi igénybe és teljeskörű felelősséggel tartozik a többi vendég és magatartásuk vonatkozásában is. A rongálás okozta károk költségei a Vendéget terhelik. A Vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól jogosult követelni. A kártérítés összege a kár jellegétől függ, melyet a Szolgáltató, vagy képviselője határoz meg. A káresetről Szolgáltató köteles a Vendéget értesíteni, legkésőbb a távozás utáni 2 napon belül. Az okozott kárról Szolgáltató fényképet készít, melyet eljuttat a károkozójához. A kár okozója, illetve a Szerződő fél (Vendég) egyetemlegesen kötelesek megfizetni a Szolgáltató felé az okozott kárt.

6.6.1. A fentiekkel összhangban a Szolgáltató nem felel:

a. A Vendég által behozott elektromos berendezésekért, az azok okozta  károkért a vendég a felelős

b. A Vendég által saját maga okozott károkért

c. A Vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul (Vis Major) bekövetkezett károkért

d. A szálláshely közösségi tereiben, illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért

e. A Szolgáltató ingyenes, nem bekerített parkolójában hagyott értéktárgyakért

6.7. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében (a szomszédos ház kamerával felszerelt), azonban a házban, illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni.

6.8 A házban csak a bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Vendég fogadása: a házba nem bejelentett személy csak a Szolgáltató előzetes értesítése és jóváhagyása mellett tartózkodhat, az éjszakát nem töltheti ott.

6.9  A házban, a kertben, valamint a kapcsolódó utca szakaszon pirotechnikai eszközök használata szigorúan tilos.

6.9.1 A jakuzzit mindenki saját felelősségére használhatja, oda szeszes italt, üveget, poharat bevinni szigorúan tilos mert balesetet okoz. A jakuzzi újra töltésének, tisztításának díja 10.000 Ft.

6.9.2  Szauna használat szabályai

– A szaunát mindenki csak saját felelősségére használhatja

– Szaunázás előtt a zuhanyzás kötelező, a szárazra törölközés ajánlott

– Papucsokat a szaunába bevinni TILOS, ezeket a kabin bejárata előtt kell hagyni

– 14 éven aluli gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe

– Az ülőpadon törölköző használata kötelező, melyet úgy kell elhelyezni, hogy a testfelület ne érintkezzen az ülőpaddal.

– A szaunában egyszerre maximum 4 fő tartózkodhat

– A szaunában étel fogyasztása tilos

– Tilos a szaunákban bármiféle folyadékot, vegyi anyagot, vagy akár szauna olajat a szaunázónak magára locsolni, illetve azt szétlocsolni

– A kabinokban kaparó, vakaró eszközök használata tilos

– A szauna berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartással okozott kárt az apartmanház a károkozóval megtérítteti

– Szívbeteg, magas vérnyomásban- és egyéb érrendszeri megbetegedésben szenvedők, hirtelen rosszulléttel járó megbetegedésben szenvedők, valamint bármilyen fertőző betegségben szenvedők a szaunát nem használhatják. A szauna használata előtt javasolt a háziorvos tanácsát kikérni. A szauna kabint csak egészséges ember használhatja.

– Szaunázás után a test hűtése és a folyadék pótlása nagyon fontos, meleg vizes tusolás nem javasolt.

– A kabinban az égési sérülések elkerülése érdekében ékszereket nem célszerű viselni

A házirend betartása mindenkire nézve kötelező!

6.9.3  Dézsa használat szabályai

– Egyszeri tüzeléshez ajánlott fa mennyiség: 4-7 darab tűzifa. Nem kell teljesen megpakolni a kályhát,  minden esteben használjunk védőkesztyűt és lehetőleg nyújtsuk be a tűzifát az égéstérbe, ne dobáljuk.

– Abban az esetben, ha tűzgyújtáskor légdugó keletkezik a kályhában, a füst nem fog távozni a füstcsövön keresztül. Ebben az esetben a legegyszerűbb, ha extra oxigént juttatunk a kályha levegő nyílásán keresztül, ami elindítja a füst áramlását.

– A nedves, friss tűzifa kátrányszerű kormos lerakódásokat okoz a tüzelőberendezésben. A tűzoldali lerakódások jelentős mértékben csökkentik a kazán hatásfokát.

– A felmenő füstcsövet csak a levegő hűti, ezért annak érintését kerülni kell, mert égési sérüléseket okozhat.

– A kályha fedelét csak a kialakított fafogantyúnál fogva szabad megfogni. A kályhafedél elmozdításával egyben szabályozható a tűz intenzitása. Felfűtéskor ajánlott teljesen elhúzni a fedelet, így fogunk oxigént juttatni a tűztérbe. Ha már felfűtöttük megfelelő hőmérsékletre a dézsánk vizét, a fedél alaphelyzetbe való mozdításával elzárhatjuk azt, így lecsökkentjük a tűz intenzitását, és nem melegedik túl a vizünk.

 

7. Elhelyezési kötelezettség

Amennyiben a Szolgáltató megállapodott szolgáltatásokat saját hibájából nem tudja biztosítani, úgy köteles a Vendég hasonló vagy magasabb szolgáltatási színvonalon (kategória) történő elhelyezéséről gondoskodni és annak esetleges többletköltségeit megfizetni; továbbá térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére; valamint ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez. Amennyiben a Szolgáltató, ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz és Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, úgy Vendég utólagos kártérítési igénnyel nem élhet.

8. A megrendelés lemondásának feltételei

8.1 Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában eltérő feltételeket nem állapít meg, úgy az alábbi lemondási és módosítási feltételek alkalmazandók:

8.1.1 az érkezés napját megelőző legkésőbb 21. napig érkezett lemondás esetén a lemondás díja (mint meghiúsulási kötbér) a teljes foglalás díj 50%-a;

8.1.2 ennél későbbi lemondás esetén a lemondás díja (mint meghiúsulási kötbér) a teljes foglalás díjának 100%-a.

8.2 Csoportos foglalásokra, rendezvények lebonyolítására egyedi megállapodások vonatkoznak és a lemondási feltételek az adott foglalástól függően kerülnek kialakításra.

9. Szállás időpont módosítása:

1. A szállás időpontját az eredeti foglalási idő előtt 21. napig lehet módosítani kötbér nélkül. Egyéb esettben a szállásdíj 100 %-a levonásra kerül.

10. Szolgáltatási díj és fizetési feltételek

10.1 A szálláshely érvényben lévő árai a www.woodparadise.hu weboldalon mindenkor feltüntetett árak. Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon meghatározni és megváltoztatni, azzal ugyanakkor, hogy a Vendég részére már kiajánlott árajánlat vonatkozásában korlátozott idejű ajánlati kötöttség terheli.

10.2 Szolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, amelyet Vendég banki átutalással, online bankkártás fizetési eszközzel vagy egyéb, a felek által megállapodott módon fizethet meg. Szép kártyás fizetésre OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya és K&H Szép Kártyával van lehetőség.

10.3 A szolgáltatási díj pénznemére felek megállapodása irányadó, ettől eltérő pénznemben történő fizetés esetén a Szolgáltató számlavezető bankja által alkalmazott, a Vendég érkezési napján érvényes deviza eladási árfolyam az irányadó. Szolgáltató a HUF-tól eltérő készpénzes fizetés esetén az esetleges visszajárót készpénzben fizeti meg.

10.4 Átutalással történő fizetés esetén – amennyiben felek eltérően nem állapodnak meg – Vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a megállapított határidőig a Szolgáltató bankszámlájára átutalással megfizetni, ennek megtörténtének igazolását Szolgáltató kérheti.

10.5 Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos technikai vagy adminisztrációs jellegű költség megfizetésére Vendég köteles.

10.6 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a különös feltételekhez kötött szolgáltatásai – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

11. Szolgáltató egyéb jogai és kötelezettségei

11.1 Zálogjog. Amennyiben Vendég az igénybe vett szolgáltatások díjának, vagy a ténylegesen igénybe nem vett, ugyanakkor a lemondási szabályok alapján kötbérfizetési kötelezettséggel terhelt megrendelések utáni kötbér megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

11.2 Személyazonosság ellenőrzése. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez való jogosultság ellenőrzése érdekében a Vendég(ek) személyazonosságának ellenőrzésére.

11.3 A szolgáltatás-nyújtás visszautasítása. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás-nyújtást megtagadni (visszautasítani) és a megrendeléstől elállni vagy azt felmondani, ha (i) Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a közös használatú helyiségeket; ha (ii) Vendég a berendezést vagy egyéb tárgyakat megrongálja; ha (iii) Vendég a házirend szabályait súlyosan megszegi vagy magatartásával a többi vendéget zavarja; ha (iv) fertőző betegségben szenved; drog befolyása alatt áll, ha (v) fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti; (vi) bármely egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alapján a szolgáltatás-nyújtás ésszerűen nem elvárható Szolgáltatótól. A feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (kormányzati korlátozás, háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány) esetén, melyek felett egyik fél sem bír ellenőrzéssel. Vis Major esetén a szállásdíj a le nem töltött éjszakákra visszafizetésre kerül a vendég részére.

11.4 Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a woodparadise területen (borospince), ahová Vendég nem léphet be, az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

11.5. A szokásos értékű tárgyakért, így különösen, de nem kizárólagosan a Vendég által a szálláshelyre bevitt értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik – ennek bizonyítási kötelezettsége a Vendéget terheli. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

12 Jogfenntartás

Vendég tudomásul veszi, hogy a „Woodparadise” márkanév, illetve bármely, a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb brand, továbbá azok képi és szöveges megjelenítése (védjegy) a Széles Krisztina tulajdonos kizárólagos szellemi és szerzői jogi tulajdonát képező védjegye. A védjegy bármely módon történő felhasználásához Szolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselőjének előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges, az abban foglalt tartalommal és terjedelemben. Kifejezett felhatalmazás hiányában tilos a védjegy másolása, rögzítése vagy bármely formában történő jogosulatlan felhasználása, és a felhasználó jogi felelősségét vonja maga után.

13 Titoktartás és felek jó hírnevének tiszteletben tartása

13.1.Felek kötelesek a megrendelés, mint egyedi szerződés és jelen ÁSZF feltételeit és rendelkezéseit, továbbá a közöttük létrejövő jogviszonyra és annak teljesítésére vonatkozó valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Felek bizalmas információk közé sorolják kifejezetten a megrendelő azonosítókat, a felhasználói adatokat, a tranzakciós összegeket, amelyeket a közlő fél védettnek vagy bizalmasnak minősít, vagy amelyekről a másik fél indokoltan azt gondolhatja, hogy bizalmasan kezelendőek.

13.2 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az egyébként is nyilvános információkra. A titoktartás a feleket a megrendelések teljesítését (így az egyedi szerződés megszűnését) követően is kötelezi korlátlan ideig.

13.3 Felek egymás iránti kölcsönös tisztelettel járnak el és az együttműködésük időtartama alatt tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy kijelentéstől, amely a másik fél jó hírnevét sérti vagy sértheti.

14 Adatkezelés

A 2016. évi CLVI. törvény 2021.09.01-től életbe lépő módosítása értelmében a szállásadó köteles minden vendég személyazonosításra alkalmas okmányát kártyaolvasó alkalmazással érkezéskor regisztrálni a VIZA rendszerbe. Ennek megfelelően a szállás elfoglalásának előfeltétele, hogy minden vendégnél (0 éves kortól gyerekeknél is!) legyen érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél). Amely vendégnél nincs személyazonosításra alkalmas okmány, attól meg kell tagadnunk a szállásadást. Amennyiben emiatt nem kerül a szállás elfoglalásra (senki nem marad), azt lemondásnak tekintjük, és ez esetben a teljes szállásdíj 50%-át visszatérítjük a foglalónak (a teljes szolgáltatás díjához viszonyítva 50%-os kötbért számítunk fel).”

A szállás elfoglalása előtt a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles igazolni. Lehetőség szerint kérjük a személyazonosságot igazoló okmány fényképét a info@woodparadise.hu e-mail címre előre megküldeni. Valamennyi Vendég adatát rögzítenünk kell, ezért kérjük az összes megszálló vendég adatát a Szolgáltató részére elküldeni. Az Önkormányzat, valamint az NTAK felé az alábbi adatokat kell továbbítanunk, így ezek elküldését kérjük (igazolvány fényképek is tökéletesen megfelelnek):

a. Név

b. Nem

c. Születési

d. Születési hely

e. Állampolgárság

f. Személyazonosításra alkalmas okmány típusa és száma

g. Lakcím: irányítószám, ország, város, pontos cím

h. Telefonszám

i. Foglalási szám

j. Érkezés dátuma

k. Távozás dátuma

l. Éjszakák száma

15 Kapcsolattartás (ügyfélszolgálat)

Szolgáltató elérhetőségei:

cím: 1164. Budapest, Kerecsen u. 16.

telefon: 06-70/273-8699 Széles Krisztina

e-mail: info@woodparadise.hu

46°37’23.1″N 17°07’01.9″E

Szolgáltató ezen megjelölt elérhetőségeken tart fenn ügyfélszolgálatot, továbbá ezen elérhetőségeken lehet panasz- vagy egyéb bejelentéssel élni.

Jelen ÁSZF elfogadásával Vendég kijelenti, egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette az egyedi szerződés és jelen ÁSZF rendelkezéseit és azok következményeit, valamint lépéseket tett azok körültekintő átgondolására, továbbá az azokban foglalt rendelkezéseket önmagára nézve kötelező erejűen elfogadja.

 
 
Shopping Cart
Scroll to Top