JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A nyereményjáték szervezője: A nyereményjáték szervezője Széles Krisztina. (székhely: 1164 Bp, Kerecsen u. 16, adószáma: 57517708-1-42), továbbiakban Szervező.
 2. A Játékban való részvétel feltételei: A Szervező által meghirdetett, hivatalos Facebook oldalon (https://www.facebook.com/woodparadisekisbalaton) nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Facebook Felhasználó a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint járjon el. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljesen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Felhasználó nem végezhet olyan műveleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a nyereményjáték alakulását. A játékszabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a Felhasználó a nyereményjátékból azonnal kizárásra kerül.
 3. A nyereményjáték neve: WoodParadise – Nyereményjáték
 4. A nyereményjáték időtartama: 2022.06.25. – 2022.07.02. 23:59
 5. A nyereményjáték leírása: Szervező kéri Felhasználót, hogy kedvelje be a bejegyzésben említett „Wood Paradise Kis-Balaton” „Hova Menjünk Aludni? és „Otthonok és Kertek Magazin” Facebook oldalakat, likeolja és ossza meg a posztot, valamint kommentelje egyik ismerősét a bejegyzés alá. A Facebook oldalakat bekedvelők, a bejegyzést likeolók, kommentelők és megosztók (kizárólag oldalkevelők, likeolók, kommentelők, megosztók) közül sorsolás útján kerül kiválasztásra az a Felhasználó, aki megnyeri a Szervező által meghatározott nyereményt. A nyertesnek mindegyik feltételt teljesítenie kell. A nyeremények tárgyát képező szolgáltatást a Szervező határozza meg, amelyet a játék során, a bejegyzésben is közzétesz.
 6. Nyeremény: 1 éjszaka, 2 főre a Wood Paradise Kis-Balaton Chardonnay apartmanjába.
  (A nyertes a nyereményt a Wood Paradise Kis-Balaton tulajdonosaival egyeztetve tudja felhasználni.)
 7. Nyereménysorsolás módja: A nyerteseket a kommentelők és likeolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével. Majd ezután ellenőrizzük, hogy a kiválasztott személy teljesítette-e a Facebook oldalkedveléseket és a megosztást. Ha valamelyik feltétel elmaradt, akkor új személyt sorsolunk.
 8. Nyereménysorsolás időpontja: 2022.07.03.
 9. A nyertesek száma: 1 fő
 10. A nyertes kihirdetése, értesítése: Az adott játék lezárását követő 24 órán belül a Szervező a Facebook oldalán kommentben közzéteszi a nyertes nevét, illetve kéri, hogy az illető vegye fel a Szervezővel Facebook privát üzenetben a kapcsolatot. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 7 napon belül, akkor a nyeremény jogosultság elvész.
 11. Nyeremény kézbesítése: A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook privát üzenetben, e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 12. Kizárások: A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai és közvetlen hozzátartozói.
 13. Egyéb rendelkezések: A nyeremény nem átruházható, és készpénzre nem váltható. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a „Hova Menjünk?” Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Jelen promóciót az Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik az Facebookhoz.

Budapest, 2022.06.23.

Adatkezelési tájékoztatónkat itt tekintheti meg: https://woodparadise.hu/adatkezeles/

Adatvédelmi kérdéseivel kérjük bizalommal forduljon hozzánk e-mailben: info@woodparadise.hu

Shopping Cart
Scroll to Top